Zatwierdź

Ogólne Warunki Handlowe i informacje dla klientów

I. Ogólne Warunki Handlowe

firmy Media-Concept GmbH, Biberger Straße 93, 82008 Unterhaching, Niemcy, zwanej dalej Sprzedajacy.

§ 1 Informacje ogólne, definicje pojec
§ 2 Zawarcie umowy
§ 3 Prawo konsumenta do odstapienia i wzorcowy formularz odstapienia od umowy
§ 4 Dobrowolne prawo do zwrotu
§ 5 Zastrzezenie wlasnosci
§ 6 Zaplata
§ 7 Wysylka / ograniczenia dostaw
§ 8 Formy platnosci
§ 9 Przejscie ryzyka
§ 10 Gwarancja
§ 11 Ograniczenia odpowiedzialnosci / Siła wyższa 
§ 12 Postanowienia koncowe

 II. Informacje dla klientów

       A. Informacje dla klientów w przypadku umów zawieranych na odleglosc 

1. Identyfikacja oferenta
2. Zawarcie umowy
3. Dostawa i zastrzezenie dostawy
4. Cena zakupu i koszty wysylki
5. Informacje dotyczace Ustawy o bateriach
6. Informacje dotyczace Ustawy o sprzecie elektrycznym i elektronicznym

       B. Dalsze informacje dla klientów na temat elektronicznego zawarcia umowy

1. Jak dziala elektroniczne zawarcie umowy z nami?
2. Zapis tekstu umowy i dostep dla klienta
3. Blad podczas wprowadzania
4. Jezyk umowy

 

§ 1 Informacje ogólne, definicje pojec

(1) Ponizsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) w wersji obowiazujacej w chwili zlozenia zamówienia maja zastosowanie do stosunków handlowych miedzy sprzedajacym a klientem.

(2) Konsumentem jest kazda osoba fizyczna, która dokonuje czynnosci prawnej w celu, który w przewazajacej czesci nie moze zostac zaliczony ani do jej dzialalnosci handlowej, ani do jej samodzielnej dzialalnosci zawodowej. Przedsiebiorcami w rozumieniu niniejszych warunków handlowych sa osoby fizyczne lub prawne lub spólki osobowe posiadajace osobowosc prawna, które dokonujac czynnosci prawnej dzialaja w ramach swojej dzialalnosci handlowej lub samodzielnej dzialalnosci zawodowej. Klientami w rozumieniu niniejszych warunków handlowych sa zarówno konsumenci, jak i przedsiebiorcy.

 (3) Indywidualne warunki umowy maja pierwszenstwo przed tymi OWH. Odmienne, przeciwstawne lub uzupelniajace OWH nie sa przedmiotem umowy, chyba ze na ich obowiazywanie wyraznie wyrazono zgode.

 

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Prezentacja towarów na stronie internetowej sprzedawcy nie stanowi oferty w swietle przepisów prawa, a jedynie wezwanie klienta do zlozenia oferty w rozumieniu przepisów prawa. Zamówione towary moga nieznacznie róznic sie od towarów przedstawionych w Internecie ze wzgledu na uwarunkowane technicznie mozliwosci przedstawienia, w szczególnosci moga miec miejsce odchylenia kolorystyczne, o ile jest to mozliwe do przyjecia.

(2) Klikniecie przycisku „Kup teraz” oznacza zlozenie wiazacego zamówienia na towary znajdujace sie w koszyku.

(3) Sprzedajacy niezwlocznie potwierdzi poczta elektroniczna otrzymanie zamówienia klienta.

a) Przy platnosci za pobraniem umowa kupna nie zostaje zawarta juz wraz z wyslaniem tego potwierdzenia zamówienia, ale dopiero wraz z wyslaniem oddzielnej wiadomosci e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub wraz z dostawa towaru. Przy platnosci za pobraniem kupujacy ma prawo do przyjecia znajdujacej sie w zamówieniu oferty umowy w ciagu 2 dni roboczych. Przyjecie ma miejsce takze wtedy, gdy sprzedajacy dostarczy w tym terminie zamówione towary.

b) W przypadku platnosci przelewem natychmiastowym, przez PayPal lub karta kredytowa umowa zostaje zawarta juz w chwili zlecenia platnosci przez klienta. Przy platnosci nota obciazeniowa SEPA (polecenie zaplaty) umowa zostaje zawarta w chwili obciazenia rachunku bankowego. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest zawsze to, by proces zamówienia zostal zakonczony wyslaniem zamówienia.

(4) Zawarcie umowy nastepuje z zastrzezeniem, ze sprzedajacy moze nie dostarczyc towaru lub dostarczyc tylko czesciowo, jezeli sam nie otrzymal wlasciwej dostawy lub otrzymal niewlasciwa dostawe. Obowiazuje to jednak tylko wtedy, gdy sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za brak dostawy, a sprzedajacy z nalezyta starannoscia zawarl z dostawca konkretna transakcje zabezpieczajaca. Sprzedajacy podejmie wszelkie mozliwe do przyjecia wysilki, by pozyskac towar. W przeciwnym razie ekwiwalent pieniezny zostanie niezwlocznie zwrócony. W razie niedostepnosci lub tylko czesciowej dostepnosci towaru klient zostanie o tym niezwlocznie poinformowany.

(5) Jezeli klient zamawia towar droga elektroniczna, tresc umowy zostaje zapisana przez sprzedajacego i po zawarciu umowy zostaje przeslana klientowi poczta elektroniczna wraz z pobranymi w sposób prawnie skuteczny OWH.

(6) Jezeli klient jest odsprzedawca, to znaczy komercyjnie odsprzedaje dalej zakupione towary, zastrzegamy sobie prawo do odstapienia od umowy.

 

§ 3 Prawo konsumenta do odstapienia i wzorcowy formularz odstapienia od umowy

a) Prawo do odstapienia od umowy dla konsumentów zawierajacych umowy / umowy kupna w sklepie internetowym

Konsument - czyli kazda osoba fizyczna, która dokonuje czynnosci prawnej w celu, który w przewazajacej czesci nie moze zostac zaliczony ani do jej dzialalnosci handlowej, ani do jej samodzielnej dzialalnosci zawodowej - moze odwolac oswiadczenie o woli zawarcia umowy w przypadku umów zwiazanych z odplatnoscia pod nastepujacymi warunkami: 

Pouczenie o mozliwosci odstapienia od umowy

Prawo odstapienia od umowy

Masz prawo do odstapienia od umowy w ciagu czternastu dni bez podania powodu.

Termin na odstapienie od umowy wynosi czternascie dni od dnia, w którym wszedles w posiadanie ostatniego towaru lub zrobila to wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia.

Aby wykonac prawo do odstapienia od umowy, musisz przeslac nam (Media-Concept GmbH, Biberger Str. 93, 82008 Unterhaching, Deutschland, tel.: +49 89 / 248809-0, e-mail: kontakt@media-concept.com) np. listem tradycyjna poczta, faksem lub poczta elektroniczna jednoznaczne oswiadczenie w sprawie decyzji o odstapieniu od niniejszej umowy. Mozna w tym celu wykorzystac dolaczony wzorcowy formularz odstapienia od umowy, jednak jego uzycie nie jest obowiazkowe.

Dla zachowania terminu odstapienia od umowy wystarczy, ze powiadomienie o wykonaniu prawa do odstapienia umowy zostanie wyslane przed uplywem terminu.

Skutki odstapienia od umowy

Jezeli odstapisz od tej umowy, musimy zwrócic Ci wszystkie platnosci, jakie od Ciebie otrzymalismy, wlacznie z kosztami dostawy (za wyjatkiem dodatkowych kosztów, wynikajacych z róznicy miedzy innym wybranym przez Ciebie sposobem dostawy a oferowanym przez nas najtanszym, standardowym sposobem dostawy), niezwlocznie i najpózniej w ciagu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o Twoim odstapieniu od umowy. Zwrot platnosci zostanie dokonany przy uzyciu tej samej metody platnosci, która klient wybral do pierwotnej transakcji, chyba, ze z klientem postanowiono wyraznie inaczej; w zadnym przypadku w zwiazku z tym zwrotem nie zostana naliczone oplaty.

Mozemy odmówic zwrotu platnosci do momentu, az nie otrzymamy z powrotem towarów lub dopóki klient nie przedlozy dokumentu zaswiadczajacego, ze towary te odeslal, w zaleznosci od tego, która z tych sytuacji nastapi wczesniej.

Klient jest zobowiazany odeslac towar niezwlocznie i w kazdym przypadku jednak najpózniej w ciagu trzydziestu dni od poinformowania sklepu o odstapieniu od niniejszej umowy. Towar winien zostac odeslany lub przekazany do centrum logistycznego sklepu, na adres 86156 Augsburg-Gersthofen, Freiburger Str. 7, Niemcy. Termin ten uznaje sie za dotrzymany, gdy towar zostanie odeslany przed uplywem terminu trzydziestu dni.

My ponosimy koszty przesylki zwrotnej towarów.

Klient jest zobowiazany poniesc koszty za ewentualna utrate wartosci towaru tylko wtedy, gdy utrata ta powstala na skutek czynnosci wykraczajacych poza wymagany do sprawdzenia wlasciwosci, cech i funkcjonowania rzeczy.

b) Wzorcowy formularz odstapienia od umowy

Wzorcowy formularz odstapienia od umowy

(W przypadku zamiaru odstapienia od umowy prosimy wypelnic ponizszy formularz i odeslac go nam.)

Na adres:

Media-Concept Bürobedarf GmbH
Biberger Straße 93
82008 Unterhaching, Niemcy

Phone: +49 89 / 248809-0
E-mail: kontakt@media-concept.com

- Niniejszym odstepuje/odstepujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy dotyczacej zakupu nastepujacych towarów (*) / swiadczenia nastepujacych uslug (*)

- Zamówiono dnia (*) / otrzymano dnia (*)

- Imie i nazwisko konsumenta(ów)

- Adres konsumenta(ów)

- Podpis konsumenta(ów) (dotyczy wylacznie powiadomienia w formie papierowej):

- Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreslic.

   

§ 4 Dobrowolne prawo do zwrotu

(1) Niezaleznie od przyslugujacego na mocy przepisów prawa do zwrotu oferujemy dobrowolne prawo do zwrotu jak ponizej:

wszelkie produkty Media-Concept Bürobedarf GmbH mozna zwrócic w ciagu 60 dni od otrzymania towaru do Media-Concept Bürobedarf GmbH, o ile towar jest kompletny, nie nosi sladów uzytkowania ani uszkodzen.

W przypadku produktów zafoliowanych, takich jak tusze czy tonery, oznacza to, ze mozna zwrócic tylko towar w nienaruszonym opakowaniu foliowym wzgl. z nienaruszona pieczecia.

(2) Ponosimy koszty przesylki zwrotnej, o ile zostanie ona zgloszona w naszym Dziale Obslugi Klienta i zostanie wykorzystana dostarczona przez nas koperta lub naklejka wysylkowa.

(3) Zwrot platnosci zostanie dokonany przy uzyciu tej samej metody platnosci, która klient wybral do pierwotnej transakcji, chyba, ze z klientem uzgodniono wyraznie inaczej. Odnosnie do platnosci w walucie innej niz euro: nie wyrównujemy ewentualnych strat wynikajacych z róznic kursowych.

(4) Zwracany towar nalezy przeslac do: Media-Concept GmbH, Freiburger Str. 7, 86156 Augsburg-Gersthofen, Niemcy.

Dla Szwajcarii otrzymasz szwajcarski adres wysylkowy, gdy zarejestrujesz swój zwrot w naszym dziale obslugi klienta.

(5) W przypadku zwrotu wszystkich artykulów w ramach jednego zamówienia zgodnie z tym dobrowolnym prawem do zwrotu zwracamy zaplacona cene zakupu i ew. zaplacone koszty przesylki. W przypadku zwrotów czesciowych zwracamy odpowiednia cene zakupu zwróconych artykulów, jednak nie zwracamy kosztów wysylki.

Niniejsze prawo do zwrotu nie ogranicza ustawowych praw klienta ani tez opisanego wyzej ustawowego prawa klienta do odstapienia od umowy.

 

§ 5 Zastrzezenie wlasnosci

 (1) W przypadku konsumentów sprzedajacy zastrzega sobie wlasnosc towaru az do calkowitej zaplaty ceny zakupu. W przypadku przedsiebiorców, sprzedajacy zastrzega wlasnosc towaru do chwili calkowitej zaplaty wszystkich roszczen z biezacej transakcji handlowej.

(2) W razie naruszenia warunków umowy przez klienta, w szczególnosci w razie zwloki w zaplacie, podania przez klienta falszywych danych na temat jego wyplacalnosci lub gdy zgloszony jest wniosek o orzeczenie upadlosci klienta, sprzedajacy ma prawo - ew. po okresleniu terminu - do odstapienia od umowy i zadania wydania towaru, o ile klient nie zaplacil jeszcze ceny zakupu lub nie zaplacil jej w calosci.

 

§ 6 Zaplata

(1) Podana cena zakupu jest wiazaca. Cena zakupu zawiera podatek VAT w ustawowej wysokosci lub podane sa obok siebie wyraznie ceny brutto i netto. Koszty wysylki nalicza sie odpowiednio do wybranego sposobu wysylki.

(2) Klient zobowiazuje sie do zaplaty pelnej ceny zakupu w ciagu 7 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia poczta e-mail lub od otrzymania faktury. Po uplywie tego terminu platnosc uznaje sie za opózniona. Konsument ponosi w razie opóznienia w zaplacie dodatkowy koszt w wysokosci   5 punktów procentowych ponad wysokosc odsetek ustawowych. Przedsiebiorca ponosi w razie opóznienia w zaplacie dodatkowy koszt w wysokosci   9 punktów procentowych ponad wysokosc odsetek ustawowych. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek za zwloke w wiekszej wysokosci w stosunku do przedsiebiorców. Przedsiebiorca zostaje obciazony w razie opóznienia w zaplacie dodatkowo zryczaltowana kwota w wysokosci 40 euro. Obowiazuje to takze, gdy przedsiebiorca spóznia sie z zaplata w systemie ratalnym czy z inna platnoscia ratalna. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek za zwloke w wiekszej wysokosci w stosunku do przedsiebiorców. Zryczaltowana oplata zgodnie z ust. 5 zostanie zarachowana na poczet roszczenia o odszkodowanie, o ile szkoda ma uzasadnienie w kosztach scigania na drodze prawnej.

Dla Szwajcarii: opóznienie zaplaty; odsetki (najwczesniej 70 dni od daty wystawienia faktury, po przekazaniu do Agencji Windykacji), w zaleznosci od zaleglej kwoty. Maksymalna kwota w CHF: 50 (do 20); 70 (do 50); 100 (do 100); 120 (do 150); 149 (do 250); 195 (do 500); 308 (do 1500); 448 (do 3000); 1100 (do 10 000); 1510 (do 20 000); 2658 (do 50 000); 6% kwoty (poczawszy od 50 000).

(3) Klient ma prawo do rozliczenia naleznosci tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne jest prawomocnie zasadzone, uznane lub nie jest zakwestionowane przez sprzedajacego. Prawo kupujacego do rozliczenia z roszczeniami umownymi lub innymi roszczeniami z tytulu nawiazania nowych stosunków handlowych lub wykonania niniejszej umowy pozostaja przy tym nienaruszone. Klient moze wykonac prawo do zachowania cudzej rzeczy tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne polega na tym samym stosunku umownym.

(4) Bony z kodami

1. Bony z kodami lub kupony promocyjne maja rózne terminy waznosci i zaleznie od promocji, uprawniaja do zakupu wszystkich lub tylko wybranych towarów. Konkretny termin waznosci kodu jest podany w ramach promocji w postaci warunków uczestnictwa.

2. Wymiana lub wyplata bonów/kodów promocyjnych w gotówce jest wykluczona.

3. Po odbiorze bonów/kodów promocyjnych sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zagubione, skradzione, zniszczone lub wykorzystane w niedozwolony sposób kody.

4. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia lub zablokowania kodów, o ile jest do tego uzasadniona przyczyna, np. w razie utraty lub niewlasciwego wykorzystania.

5. Informacje w sprawie zwrotów artykulów z zamówien z bonami/kodami promocyjnymi:

Jezeli klient skorzysta z prawa do odstapienia od umowy zgodnie z § 3 lub z dobrowolnego prawa do zwrotu zgodnie z § 4, zostanie mu zwrócona obnizona cena zakupu. Jezeli klient odstapi od umowy lub zwróci artykuly z zamówienia, które pierwotnie zawieralo wiele artykulów, wartosc kodu promocyjnego zostanie odjeta proporcjonalnie od ceny calkowitej artykulu i klient otrzyma odpowiedni zwrot. Kod promocyjny przepada proporcjonalnie do wartosci zwróconego artykulu. W razie odstapienia od umowy lub odeslania wszystkich artykulów kod promocyjny przepada i zwracana jest pierwotnie zaplacona kwota. Roszczenie o wyrównanie lub wydanie zastepczego bonu/kodu promocyjnego w ramach promocji jest niedopuszczalne.

 

§ 7 Wysylka / ograniczenia dostaw

(1) Przeglad sposobów wysylki, oferowanych dla danego kraju, mozna znalezc na naszej stronie internetowej w punkcie „Wysylka”. Sa tam takze podane inne kraje europejskie, do których dostarczamy towary.

(2) Koszty proponowanych sposobów wysylki i granice dla bezplatnej dostawy mozna znalezc na naszej stronie internetowej w punkcie „Wysylka”.

(3) Czas dostawy jest podany na stronie danej oferty. Poczatek terminu dostawy okresla sie zaleznie od zastosowanej metody platnosci zgodnie z ust. 4 do 5.

(4) Przy platnosci przelewem natychmiastowym, przez PayPal lub karta kredytowa termin dostawy rozpoczyna sie jeden dzien po wydaniu dyspozycji zaplaty. Przy wszystkich innych sposobach platnosci termin rozpoczyna sie jeden dzien po zamówieniu. Przy zamówieniu w dni robocze do godz. 18:30 w soboty do godz. 15:00 termin dostawy rozpoczyna sie jeszcze tego samego dnia roboczego.

(5) Jezeli poczatek lub koniec terminu przypada na niedziele lub dzien ustawowo wolny od pracy, wówczas poczatek lub koniec terminu przesuwa sie na nastepny dzien roboczy.

(6) W odniesieniu do zastrzezenia otrzymania prawidlowej dostawy sprzedajacy odsyla do § 2 ust. 4 niniejszych OWH.

(7) Sprzedajacy ma prawo do dostaw czesciowych, o ile czesciowa dostawa moze byc uznana za zgodna z interesem klienta. Klient nie ponosi z tego tytulu zadnych dodatkowych kosztów.

 

§ 8 Formy platnosci

(1) Przeglad form platnosci, oferowanych dla danego kraju, mozna znalezc na naszej stronie internetowej w punkcie „Platnosc”. Sa tam takze podane inne kraje europejskie, do których dostarczamy towary.

(2) Zawsze jest oferowana bezkosztowa forma platnosci. Ewentualne koszty innych, wybranych form platnosci mozna znalezc na naszej stronie internetowej w punkcie „Platnosc”.

(3) Opcja z odroczeniem „Platnosc po otrzymaniu faktury” jest zastrzezona dla podmiotów publicznych. Dla nowych klientów obowiazuje ograniczenie maksymalnej kwoty, do której moga dokonywac zakupu z terminem odroczonej platnosci. Granica maksymalnej kwoty obowiazuje dla calego konta klienta i uwzglednia wszystkie jeszcze niezaplacone kwoty z wczesniejszych zamówien z odroczonym terminem platnosci.

(4) W przypadku odroczonej platnosci oraz w innych uzasadnionych przypadkach Media-Concept Bürobedarf GmbH sprawdza i analizuje dane klienta, a takze dokonuje wymiany danych z innymi firmami w obrebie koncernu Media-Concept Bürobedarf GmbH czy z wywiadownia gospodarcza. Dla podjecia decyzji o umozliwieniu klientowi metody odroczonej platnosci (tj. platnosci po otrzymaniu towaru) sprzedajacy - oprócz wlasnych danych - korzysta równiez z wartosci obliczonego prawdopodobienstwa braku zaplaty, które uzyskuje z kancelarii gospodarczej (First Debit, Am Pulverschopen 17, 59071 Hamm, Niemcy). Wartosci prawdopodobienstwa oblicza sie na podstawie naukowo potwierdzonych procedur matematyczno-statystycznych. W wymienionych firmach dokonuje sie nadto walidacji danych adresowych podanych przez klienta.

(5) W przypadku platnosci przez PayPal, klient musi zalogowac sie na stronie www.paypal.com. Obowiazuja warunki uzytkowania paypal.de https://www.paypal.com.

(6) Przy platnosci nota obciazeniowa SEPA stosowana jest uproszczona, podstawowa procedura noty obciazeniowej SEPA, tym samym sprzedajacy nie musi wyraznie informowac z góry o obciazeniu rachunku. Obciazenie nastepuje z reguly 4 do 5 dni po wysylce towaru. Obciazenia za dostawy czesciowe odbywaja sie proporcjonalnie do wartosci.

(7) Przy platnosci karta kredytowa nastepuje najpierw (wstepnie autoryzowana) rezerwacja kwoty na zakonczenie zamówienia. Obciazenie karty kredytowej ma miejsce po wysylce towaru.

 

§ 9 Przejscie ryzyka

(1) W przypadku konsumentów ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru takze przy sprzedazy wysylkowej przechodzi na konsumenta wraz z przekazaniem towaru.

(2) W przypadku przedsiebiorców ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru przechodzi na przedsiebiorce z chwila przekazania, przy sprzedazy wysylkowej z wydaniem towaru spedytorowi, przewoznikowi lub innej osobie albo instytucji, której zadaniem jest wykonanie dostawy.

(3) Przejscie uznaje sie za dokonane, nawet jesli klient zalega z odbiorem.

 

§ 10 Gwarancja

(1) Klientowi przysluguje ustawowa gwarancja, która jest zmodyfikowana zgodnie z §§ 10, 11 niniejszych OWH.

(2) Zamówione towary moga w dopuszczalnym zakresie nieznacznie odbiegac od towarów przedstawionych w Internecie. Odsylamy do § 2 ust. 1 niniejszych OWH.

(3) Konsumenci moga wybrac miedzy spelnieniem swiadczenia przez naprawe a dostawa zastepcza. Sprzedajacy ma prawo do odmowy wybranego sposobu spelnienia swiadczenia, jezeli jest ono mozliwe tylko przy poniesieniu nieproporcjonalnych kosztów i dostepna jest inna metoda spelnienia swiadczenia, która nie pociaga za soba istotnych wad dla klienta. W przypadku przedsiebiorców sprzedajacy naprawia wady wedle swojego wyboru najpierw przez naprawe lub dostawe zastepcza.

(4) Jezeli dodatkowe swiadczenie nie spelni swojego zadania, klient moze zasadniczo zadac wedle swojego wyboru obnizenia ceny zakupu (przeceny), uniewaznienia umowy (odstapienia od umowy) lub odszkodowania zamiast swiadczenia. W przypadku drobnych wad klientowi nie przysluguje - z uwzglednieniem interesów obu stron - prawo do odstapienia od umowy. Zamiast odszkodowania w miejsce swiadczenia klient moze zadac wyrównania daremnych nakladów zgodnie z § 284 BGB [niemiecki Kodeks Cywilny], które poczynil majac zaufanie co do otrzymania towaru i które slusznie mógl poczynic. Jezeli klient wybierze odszkodowanie zamiast swiadczenia, obowiazuja ograniczenia odpowiedzialnosci zgodnie z § 11 ust. 1 niniejszych OWH.

(5) Przedsiebiorcy musza zglosic sprzedajacemu oczywiste wady dostarczonego towaru w ciagu 2 tygodni od otrzymania towaru; w przeciwnym razie zgloszenie roszczen z tytulu odszkodowania jest wykluczone. Do zachowania terminu wystarczy wyslanie wzgl. powiadomienie przed uplywem terminu. W odniesieniu do kupców obowiazuje § 377 HGB [niemiecki Kodeks Handlowy].

(6) Jezeli klient jest przedsiebiorca, jako wlasciwosci towaru uznaje sie za uzgodniony zasadniczo tylko opis produktu sprzedajacego. Publiczne wypowiedzi, pochwaly lub marketing producenta nie stanowia przy tym umownych wlasciwosci towaru.

(7) Gwarancja dla konsumentów wynosi 2 lata od dostawy towaru. Odmiennie od tego, termin gwarancji dla przedsiebiorców wynosi 1 rok od dostawy towaru. W przypadku rzeczy uzywanych termin gwarancji wynosi takze 1 rok od dostawy towaru. Jednoroczny termin gwarancji nie obowiazuje, gdy sprzedajacemu mozna zarzucic powazne zawinienie, ponadto nie obowiazuje w przypadku zawinionego przez sprzedajacego uszczerbku na zdrowiu i ciele oraz w razie utraty zycia przez klienta, w przypadku gwarancji oraz w przypadku regresu z dostawy zgodnie z §§ 478, 479 BGB. W niczym nie narusza do odpowiedzialnosci producenta z tytulu odpowiedzialnosci produktowej.

(8) Inaczej niz w ust. 7 obowiazuje regularny termin przedawnienia, gdy sprzedajacy podstepnie przemilczal wade.

(9) Sprzedajacy nie udziela klientowi zadnych gwarancji w rozumieniu przepisów prawa, o ile wyraznie nie uzgodniono czegos inaczej. Nie narusza to w zaden sposób gwarancji producenta.

 

§ 11 Ograniczenia odpowiedzialnosci / Siła wyższa 

(1) W przypadku lekkich zaniedban w wykonywaniu obowiazków odpowiedzialnosc ogranicza sie stosownie do rodzaju towaru do przewidywalnej, typowej dla umowy, bezposredniej, przecietnej szkody. Dotyczy to takze lekkich zaniedban w wykonywaniu obowiazków przez prawnych przedstawicieli sprzedajacego lub osób udzielajacych mu pomocy w realizacji swiadczenia. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za lekkie naruszenie nieistotnych obowiazków wynikajacych z umowy. Sprzedajacy ponosi natomiast odpowiedzialnosc za naruszenie waznych dla umowy pozycji prawnych klienta. Wazne dla umowy pozycje prawne klienta to takie, które umowa ma zagwarantowac klientowi zgodnie z trescia i celem umowy. Sprzedajacy ponosi ponadto odpowiedzialnosc za naruszenie zobowiazan, których spelnienie umozliwia w  ogóle prawidlowe wykonanie umowy, a klient moze miec zaufanie co do ich spelnienia.

(2) Powyzsze ograniczenia odpowiedzialnosci nie dotycza roszczen klienta z tytulu gwarancji i/lub z tytulu odpowiedzialnosci produktowej. Ponadto, ograniczenia odpowiedzialnosci nie obowiazuja w przypadku podstepu, w razie naruszenia waznych dla umowy obowiazków oraz w razie zawinionych przez sprzedajacego obrazen ciala, uszczerbku na zdrowiu wzgl. smierci klienta.

(3) Sprzedawca ponosi odpowiedzialnosc tylko za wlasne tresci na stronie internetowej jego sklepu online. Jezeli za pomoca odsylaczy umozliwiony jest dostep do innych stron internetowych, sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarte tam obce tresci. Sprzedajacy odcina sie od tych tresci. Jezeli sprzedajacy powezmie wiadomosc o niezgodnych z prawem tresciach na zewnetrznych stronach internetowych, niezwlocznie zablokuje dostep do tych stron.

(4) Jeżeli Sprzedający nie może świadczyć swoich usług lub nie może ich wykonać w odpowiednim czasie z powodu działania siły wyższej, Sprzedający jest uprawniony do przesunięcia terminu dostawy o czas trwania przeszkody.

(5) Za siłę wyższą uważa się wszystkie zdarzenia, które są lub były nieprzewidywalne dla Sprzedającego lub – nawet jeśli były przewidywalne – są lub były poza kontrolą Sprzedającego i Sprzedający nie może lub nie mógł zapobiec ich wpływowi na wykonanie umowy mimo podjęcia rozsądnych starań.

(6) Jeżeli z powodu opóźnienia Klient może spodziewać się braku odbioru usługi (dostawy), może on odstąpić od umowy poprzez złożenie sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia w formie tekstowej (list, faks, e-mail).

(7) Dodatkowo Sprzedający i Klient są uprawieni w ciągu miesiąca od momentu wystąpienia siły wyższej do odstąpienia od umowy, o ile działanie to utrzymuje się do tego czasu, poprzez złożenie sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia w formie tekstowej (list, faks, e-mail). W przypadku takiego odstąpienia oprócz roszczeń wynikających z §§ 346 i kolejnych niem. Kodeksu Cywilnego, dotyczących w szczególności zwrotu już otrzymanych świadczeń, wykluczone są jakiekolwiek inne roszczenia wobec drugiej strony.

(8) Powyższe ustępy stosuje się odpowiednio również do innych zdarzeń, których nie można było przewidzieć z powodu koronawirusa w momencie zawierania umowy (np. trudności z zaopatrzeniem w materiały lub energię, opóźnienia w transporcie, niedobór pracowników, energii lub surowców albo działania urzędowe lub brak dostaw lub terminowej dostawy ze strony dostawców), za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 12 Postanowienia koncowe

(1) Prawem wlasciwym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. W odniesieniu do konsumentów, którzy zawieraja umowe nie do celów zawodowych ani komercyjnych, ten wybór prawa obowiazuje tylko w takim zakresie, w jakim konsument nie zostanie pozbawiony zapewnionej ochrony przez wiazace przepisy prawa panstwa, w którym konsument ma swoje zwykle miejsce pobytu. Postanowienia konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów nie maja zastosowania. § 13 ust. 3 str. 1 TDSG pozostaje nienaruszony.

(2) Jesli kupujacy jest przedsiebiorca, osoba prawna prawa publicznego lub odrebnym majatkiem publicznoprawnym, wylacznym sadem wlasciwym dla rozpatrywania sporów wynikajacych z niniejszej umowy jest sad wlasciwy dla siedziby Sprzedajacego, o ile nie podano wylacznego sadu wlasciwego. Sprzedajacy ma jednak prawo do pozwania przedsiebiorcy w jego miejscu zamieszkania lub przed sadem wlasciwym dla siedziby jego firmy. Wlasciwosc na podstawie wylacznosci sadu wlasciwego pozostaje przy tym nienaruszona.

(3) Komisja Europejska udostepnia platforme do rozstrzygania sporów online. Adres strony to:https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

II. Informacje dla klienta w sprawie zawierania umów sprzedazy na odleglosc i dalsze informacje na temat elektronicznego zawierania umów  

A. Informacje dla klienta w sprawie zawierania umów sprzedazy na odleglosc 

Ponizsze informacje sluza spelnieniu naszego ustawowego obowiazku informacyjnego przy zawieraniu umów na odleglosc oraz w elektronicznym obrocie handlowym.

Nasze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mozna znalezc pod ponizszym adresem: Ogólne Warunki Handlowe.
Wszystkie informacje otrzymasz najpózniej w chwili dostawy towaru w formie tekstowej. Informacje te mozna takze wydrukowac lub zapisac na dysku twardym komputera.

 

1. Identyfikacja oferenta

Umowy zawierasz na odleglosc z

Media-Concept GmbH
Biberger Straße 93
82008 Unterhaching
Niemcy

Tel.: +49 89 24 88 09 - 0
Faks: +49 89 24 88 09 - 999
E-mail: kontakt@media-concept.com

Dyrektorzy generalni: Andreas Gebauer, Sebastian Köhler, Ulrich Seidel
Rejestr handlowy: Amtsgericht München
Numer w rejestrze handlowym: HRB 141494

Nr identyfikacji podatkowej VAT: DE 813471470

 

2. Zawarcie umowy

Przy zamówieniach przez formularz online na naszej stronie internetowej, po wypelnieniu elektronicznego formularza zamówienia (patrz B 1), kliknieciem przycisku „Kup teraz” skladasz wiazaca oferte zawarcia transakcji kupna. Przed wyslaniem zamówienia mozesz jeszcze w kazdej chwili przegladac i zmieniac dane.

Sprzedajacy niezwlocznie potwierdzi poczta elektroniczna otrzymanie zamówienia klienta. W automatycznym potwierdzeniu zamówienia znajduje sie tresc zamówienia; mozna ja wydrukowac z uzyciem funkcji „Drukuj”.

Tekst umowy jest zapisywany przez sprzedajacego, nastepnie po zawarciu umowy jest przesylany klientowi poczta elektroniczna razem z prawnie obowiazujacymi OWH.

 

3. Dostawa i zastrzezenie dostawy 

(1) Termin dostawy jest podany na stronie danej oferty. Poczatek terminu dostawy okresla sie zaleznie od zastosowanej metody platnosci zgodnie z § 7 ust. 3 do 4 OWH.

(2) Przeglad sposobów wysylki, oferowanych dla danego kraju, mozna znalezc na naszej stronie internetowej w punkcie „Wysylka”. Sa tam takze podane inne kraje europejskie, do których dostarczamy towary.

Kraj dostawy

Sposób wysylki

Termin dostawy

 Hiszpania  UPS  2 - 3 dni
Wlochy  UPS  1 - 2 dni
Francja  UPS  2 - 3 dni
 Wielka Brytania  UPS  2 - 3 dni
 Austria  DHL  1 - 2 dni
 Holandia  UPS  2 - 3 dni 
 Polska  UPS  2 - 3 dni 

  

 

4. Cena zakupu i koszty wysylki 

(1) Podane ceny to ceny calkowite w euro. Cena zakupu zawiera podatek VAT w ustawowej wysokosci lub podane sa obok siebie wyraznie ceny brutto i netto. Ograniczone w czasie oferty specjalne lub rabaty sa zaznaczone jako takie na wizerunku poszczególnych towarów na naszej stronie internetowej.

(2) Koszty proponowanych sposobów wysylki i granice dla bezplatnej dostawy mozna znalezc na naszej stronie internetowej w punkcie „Wysylka”. 

(3) Zawsze jest oferowana bezkosztowa forma platnosci. Ewentualne koszty innych, wybranych form platnosci mozna znalezc na naszej stronie internetowej w punkcie „Platnosc”. 

(4) Poza tym klient nie jest obciazany zadnymi dodatkowymi kosztami przy zamówieniu z wykorzystaniem srodków zdalnej komunikacji.

 

5. Informacje dotyczace Ustawy o bateriach

Urzadzenia sa czesto dostarczane wraz z bateriami. Równiez we wnetrzu samych urzadzen moga znajdowac sie wmontowane na stale baterie lub akumulatory. W zwiazku ze sprzedaza tych baterii i akumulatorów badz w zwiazku z dostarczaniem sprzetów zawierajacych baterie lub akumulatory sprzedawcy sa zobowiazani – zgodnie z przepisami Ustawy o bateriach – do przekazywania swoim klientom nastepujacych informacji: 

Akumulatorów ani baterii nie nalezy zaliczac do kategorii odpadów domowych. Zgodnie z wytycznymi Ustawy o bateriach ich utylizowanie wraz z odpadami domowymi jest wyraznie zabronione. Zgodnie z prawem jako uzytkownik koncowy sa Panstwo zobowiazani do zwrotu zuzytych baterii. Zuzyte baterie nalezy zutylizowac w lokalnym punkcie zbiórki baterii lub oddac je bez ponoszenia oplat w punkcie, w którym zostaly zakupione. Uzyskane u nas baterie mozna zwrócic bezplatnie po zuzyciu, przynoszac je lub przesylajac na ponizej wskazany adres: 

Media-Concept Bürobedarf GmbH
Freiburger Str. 7
86156 Augsburg-Gersthofen
Niemcy 

Baterie lub akumulatory zawierajace substancje szkodliwe sa oznakowane symbolem przekreslonego pojemnika na odpady. Obok umieszczone jest chemiczne oznaczenie substancji szkodliwej:

Cd = Akumulator lub bateria zawiera kadm
Pb = Akumulator lub bateria zawiera olów
Hg = Akumulator lub bateria zawiera rtec
Li = Akumulator lub bateria zawiera lit
Ni = Akumulator lub bateria zawiera nikiel
Zi = Akumulator lub bateria zawiera cynk
Mh = Akumulator lub bateria zawiera wodorek metalu

Powyzsze informacje mozna równiez znalezc w dokumentacji zalaczonej do przesylki towaru lub w instrukcji obslugi danego producenta.

Dalszych szczególowych informacji dotyczacych przepisów Ustawy o bateriach udziela Federalne Ministerstwo ds. Srodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczenstwa Reaktorów Atomowych (www.bmu.de/abfallwirtschaft) 

6. Informacje dotyczace Ustawy o sprzecie elektrycznym i elektronicznym

Zuzyte urzadzenia zawierajace substancje szkodliwe sa opatrzone znakiem przekreslonego pojemnika na odpady, podobnie jak na rysunku:

Zuzyty sprzet nalezy oddac zgodnie z wytycznymi ustawodawcy do lokalnego punktu zbiórki lub zwrócic bezplatnie na miejscu u sprzedawcy. Jego utylizowanie wraz z odpadami domowymi jest wyraznie zabronione! Przed zwrotem sprzetu nalezy z niego w miare mozliwosci usunac baterie i akumulatory. Baterie i akumulatory nalezy usunac bez ich uszkadzania i z mozliwoscia ich identyfikacji. Zuzyty sprzet czesto zawiera wrazliwe dane osobowe. Dotyczy to w szczególnosci sprzetu technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak komputery czy smartfony. Kazdy uzytkownik koncowy jest zobowiazany we wlasnym interesie samodzielnie zadbac o skasowanie danych ze zuzytego sprzetu, który ma zostac poddany utylizacji. Zakupiony u nas sprzet mozna zwrócic bezplatnie po zuzyciu, przesylajac go na ponizej wskazany adres:

Media-Concept Bürobedarf GmbH
Freiburger Str. 7
86156 Augsburg-Gersthofen
Niemcy

Informacje te znajduja sie równiez w dokumentach zalaczonych do przesylki towaru lub w instrukcji obslugi producenta.

 

B. Dalsze informacje dla klientów na temat elektronicznego zawarcia umowy

Ponizsze informacje nie stanowia warunków umowy. 

1. Jak dziala elektroniczne zawarcie umowy z nami?

Na naszej stronie internetowej mozna przegladac artykul klikajac go. Mozna przesunac artykul do koszyka, klikajac na liscie produktów lub na stronie szczególów produktu przycisk „Do koszyka” lub klikajac symbol wózka na zakupy.

Zawartosc koszyka jest zawsze wyswietlana po prawej stronie ekranu. 

Jezeli chcesz zamówic towary znajdujace sie w koszyku, kliknij w koszyku przycisk „Do kasy”, rozpoczynajac w ten sposób procedure zamówienia.

Na tym etapie zamówienia mozna zapoznac sie z naszym wyczerpujacym pouczeniem o prawie do odstapienia od umowy i z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, naszym oswiadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych. Do kazdego z dokumentów prowadzi odsylacz.

Skladajac zamówienie, wyrazasz zgode na nasze Ogólne Warunki Handlowe, oswiadczenie w sprawie ochrony dóbr osobowych oraz na postanowienia w sprawie cookies i marketingu internetowego. Jednoczesnie przyjmujesz do wiadomosci wskazówki na temat istniejacego pouczenia w sprawie prawa do odstapienia od umowy w OWH.

Nastepnie nalezy podac swoje dane adresowe oraz wybrac zadany sposób wysylki i metode platnosci. Jezeli adres dostawy ma byc inny lub towar ma byc dostarczony do punktu odbioru, nalezy postawic haczyk w odpowiednim polu.

Po prawej stronie jest widoczny przeglad wybranych towarów.

Kliknieciem przycisku „Kup teraz” skladasz wiazaca oferte zawarcia transakcji kupna zamówionych towarów.

Wplyw Twojego zamówienia u nas potwierdzimy niezwlocznie poczta elektroniczna.

 

2. Zapis tekstu umowy i dostep dla klienta

Zapisujemy dane zamówienia i przesylamy je w wiadomosci e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Nasze OWH otrzymasz poczta elektroniczna najpózniej po zawarciu umowy.

 

3. Blad podczas wprowadzania

W trakcie procesu zamawiania mozesz w kazdej chwili zmieniac swoje wpisy, dokonujac zmian w odpowiednich polach. Zadana liczbe artykulów mozna zmieniac znakami plusa i minusa w koszyku w polu „Ilosc”.

Przez zamkniecie przegladarki internetowej mozna w kazdej chwili przerwac caly proces zamawiania.

 

4. Jezyk umowy

Jezyki dostepne do zawarcia umowy zaleza od kraju dostawy:

Niemcy niemiecki
Austria niemiecki
Hiszpania hiszpanski
Wlochy wloski
Francja francuski
Wielka Brytania angielski
Holandia niderlandzki
Polska polski


Wiecej informacji na temat wszystkich wymienionych punktów mozna znalezc w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych.